Kontrollansvarig i Stockholm – Säkerställer kvalitet i byggprojektet

11 mars 2024 Veronica Urena

editorial

När du planerar ett byggprojekt i Stockholm, oavsett om det är ett nytt bostadsprojekt, en tillbyggnad eller en omfattande renovering, är det av yttersta vikt att allt går rätt till från start till mål. En av de mest kritiska rollerna i detta är den kontrollansvarige, ofta förkortad till KA. Denna person har som uppgift att övervaka och säkerställa att byggprocessen följer de lagar och regler som finns.

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig är en certifierad expert som är formellt utsedd av byggherren för att ansvara för kontrollen under byggprocessen. I enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) är det den kontrollansvariges jobb att se till att projektet uppfyller alla tekniska krav och att det följer den detaljplan eller bygglov som utfärdats av kommunen. En KA följer projektet från första spadtaget till det att det sista snickeriet är klart, och ser till så att all dokumentation är korrekt ifylld och arkiverad.

Rollen som kontrollansvarig

Den kontrollansvarige har en övervakande och rådgivande funktion. De måste vara oberoende från utförandet av byggnaden för att objektivt kunna granska och säkerställa att projektet följer gällande regler. Rollen inkluderar att upprätta en kontrollplan där viktiga kontrollpunkter framgår, granskning av bygglovsritningar, och genomförande av regelbundna besiktningar på byggplatsen.

För att säkerställa detta, ska KA ha regelbunden kontakt med både byggherren, entreprenörer och ibland även myndigheter. De måste också rapportera eventuella avvikelser och se till att dessa åtgärdas. Det är en ansvarsfull position som kräver djup förståelse för byggprocessen, lokal bygglagstiftning och god förmåga att kommunicera tydligt.

Kontrollansvarig Stockholm

Fördelar med att anlita en kontrollansvarig

En professionell kontrollansvarig bidrar inte bara till att undvika dyra misstag under byggprocessen men säkerställer också att byggnaden blir säker och hållbar över tid. Deras översyn hjälper till att minimera risken för byggfel vilket kan leda till kostsamma efterjusteringar och reparationer. De är också en central punkt för kvalitetssäkring och att efterleva miljökrav och energistandarder.

Anlita en kontrollansvarig i Stockholm som förstår de lokala förhållandena och regleringarna är följaktligen av betydelse. Stockholm har sina specifika byggbestämmelser och att din KA är väl insatt i dessa kan spara dig både tid och pengar.

Välja rätt kontrollansvarig för ditt projekt

Vid valet av kontrollansvarig i Stockholm är det viktigt att välja någon med erfarenhet och rätt kvalifikationer. Det är lag på att den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha god kännedom om den aktuella bygglagstiftningen. Det rekommenderas också att du väljer en KA som har erfarenhet av den typ av byggprojekt du ska genomföra, samt god lokalkännedom om Stockholm och dess omnejd.

Läs mer om kontrollansvarig Stockholm!

Fler nyheter